کاربرد فناوری اطلاعات در جنگ

امروزه انسان ها به این فکر افتاده اند که سلاح را به طور کامل از دست هم نوعان خود بیرون بکشند و این کار سنگین را به دوش کامپیوترها بیندازند و برای سربازان آینده جنگ بدون کامپیوتربی معنی خواهد بود.
برای دوستداران فناوری تعدادی مقاله با موضوع کاربرد فناوری اطلاعات در جنگ لینک قرار داده ایم.
/ 0 نظر / 37 بازدید