شبکه های کامپیوتری

  این کتاب روش جدیدی را برای آموزش شبکه دارد. به همراه آموزش شما تمرین آنچه که آموزش دیده اید را انجام می دهید. کتاب در سه بخش که عبارت است از: درس، آزمایش و پرسش برنامه ریزی شده است. به همراه کتاب یک نرم افزار شبیه سازی شبکه را نصب نمایید و آموزش نرم افزار مربوطه را همراه آزمایش های انجام شده، فرا خواهید گرفت. نرم افزار این قابلیت را دارد که بعد از انجام آن آزمایش به شما اعلام کند که آزمایش را درست انجام داده اید یا نه، و اگر درست انجام داده این تا چند درصد درست انجام داده اید.

عنوان کتاب:آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

سال انتشار: ۱۳۹۱             انتشارات: مولف        تعداد صفحات: ۱۱۰

عنوان کتاب2: شبکه های کامپیوتری
         تعداد صفحات: 198    نوع فایل:  PDF    حجم: 4.23 MB

دانلود.کتاب 2

    عنوان کتاب 3:   اصول شبکهبرای دانشجویان IT و ICT از ابتدا تا انتها
    نویسنده:پیام یوسفی    تعداد صفحات: 51    نوع فایل:  PDF    حجم: 686KB

دانلود کتاب 3

    عنوان4: اصول شبکه
    نویسنده:
    تعداد صفحات: 166
    نوع فایل:  DOC
    حجم: 6.05 MB

دانلود

اصول شبکه

لینک2دانلود

/ 0 نظر / 48 بازدید